ראשון ללא תחתית

פותחים שבוע כמו שצריך

יש דרך אחרת לפתוח את השבוע, הדרך הטובה, הדרך של בבט. בירה, יין וסנגריה ב-60 ש״ח ללא תחתית מדי יום ראשון, כי אנחנו רוצים שתחייכו כל השבוע